3 811 781 ieraksti    


Pieejami gan brīvprātīgo indeksētie, gan arī citādi iegūti personu saraksti. Jāņem vērā, ka dažādu iemeslu dēļ
saraksti var būt nepilnīgi. Tādēļ, ja meklējamā persona netiek atrasta, tad to nevar uzskatīt par pilnīgi drošu faktu.
Ja ir iespējams, iesakām pašam pārliecināties dokumentā, vai persona tiešām nav atrodama.

Personu saraksti 3 038 790 ieraksti
Ciltskoki.lv indeksēšanas projekta ietvaros tapušie saraksti, kas veidoti pēc vienotas formas un prasībām no Radurakstos un FamilySearch (arī citās vietnēs) publiski pieejamajiem dokumentiem.
Personas var meklēt sarakstos, kas ir sagrupēti kategorijās pēc sarakstu veidiem, izvēloties apriņķi vai pagastu.
Šie saraksti ir brīvi pieejami ik vienam Ciltskokos reģistrētam lietotājam.

Personu saraksti PLUS 3 811 781 ieraksti
Visi indeksētie, kā arī daudzi citi saraksti no dažādiem, internetā brīvi pieejamiem dokumentiem un publicētas informācijas, kā arī no citiem materiāliem.
Personas var meklēt izmantojot piekļuves kodu uzreiz VISOS sarakstos izmantojot dažādus meklēšanas kritērijus.Pēdējo 30 dienu laikā pievienotie saraksti:

Pasu grāmatas - Rīgas apr.

Pasu grāmatas - Rīgas apr.

Pasu grāmatas - Rīgas apr.

Pasu grāmatas - Rīgas apr.

Pasu grāmatas - Rīgas apr.

Tautas skaitīšana (1941) - Izvaltas pag. (1308-15-3298)

Tautas skaitīšana (1941) - Izvaltas pag. (1308-15-3296)

Tautas skaitīšana (1941) - Izvaltas pag. (1308-15-3297)

Tautas skaitīšana (1941) - Izvaltas pag. (1308-15-3295)

Tautas skaitīšana (1941) - Izvaltas pag. (1308-15-3294)

Baznīcas grāmata - Daugavgrīvas dr., luterāņi (K)

Tautas skaitīšana (1935) - Zvirgzdenes pag. (1308-12-14195)

Tautas skaitīšana (1935) - Zvirgzdenes pag. (1308-12-14193)

Tautas skaitīšana (1935) - Zvirgzdenes pag. (1308-12-14194)

Tautas skaitīšana (1941) - Andrupenes pag. (1308-15-3369)

Tautas skaitīšana (1941) - Andrupenes pag. (1308-15-3368)

Tautas skaitīšana (1941) - Andrupenes pag. (1308-15-3367)

Tautas skaitīšana (1941) - Andrupenes pag. (1308-15-3366)

Pasu grāmatas - Rīgas apr.

Tautas skaitīšana (1941) - Baldones pag. (1308-15-3733)

Tautas skaitīšana (1935) pers. kart. - Turaidas pag. (1308-12-11202)

Tautas skaitīšana (1935) pers. kart. - Turaidas pag. (1308-12-11201)

Tautas skaitīšana (1935) pers. kart. - Turaidas pag. (1308-12-11200)

Tautas skaitīšana (1935) pers. kart. - Turaidas pag. (1308-12-11199)

Tautas skaitīšana (1935) pers. kart. - Baldones pag. (1308-12-11227)

Tautas skaitīšana (1935) pers. kart. - Baldones pag. (1308-12-11228)

Tautas skaitīšana (1935) pers. kart. - Baldones pag. (1308-12-11226)

Tautas skaitīšana (1935) pers. kart. - Baldones pag. (1308-12-11225)

Tautas skaitīšana (1935) pers. kart. - Baldones pag. (1308-12-11224)

Tautas skaitīšana (1935) pers. kart. - Baldones pag. (1308-12-11223)

scroll back to top
Web Analytics